feature__part Groningen – Gedempte Zuiderdiep 43- 43A - Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Gedempte Zuiderdiep 43- 43A

9711 HB Groningen

Vraagprijs € 1.879.500,- k.k.

Te koop aangeboden een schitterende op de hoek gelegen belegging met horeca op de begane grond en 4 zelfstandige appartementen op de verdiepingen. Het betreft het Gedempte Zuiderdiep 43 & 43 A en de Pelsterstraat 59, 61 & 63 te Groningen. Het horeca gedeelte ca. 178 m2 en bestaat uit de begane grond van ca. 87 m2 en een kelder van ca. 91 m2. Deze ruimte is verhuurd aan Proeflokaal MOUT. De 4 appartementen zijn vrij van huur en gebruik en respectievelijk ca. 57 m2, 57 m2, 58 m2 en 62 m2 groot. Ze beschikken over energielabel A en zijn geschikt voor de verhuur of eigen bewoning.

Objectinformatie
Ligging: Gelegen aan het Gedempte Zuiderdiep en de Pelsterstraat in het centrum van de stad Groningen. Vrijwel alle denkbare voorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig. De Grote Markt, Vismarkt en het Hoofdstation zijn op loopafstand. De straat bestaat vooral uit horeca, kapperszaken en winkels. Verder is het object een Gemeentelijk Monument.

Huurspecificatie (om privacy redenen zijn hier geen foto’s van toegevoegd):

Huurder: Mout Proeflokaal
Soort: Horeca
Oppervlakte: 178 m2
Huurprijs: Op aanvraag
Ingangsdatum contract: 1 maart 2016
Einddatum contract: 28 februari 2026
Opzegtermijn: 1 jaar
Optieperiode: Telkens 5 jaar

Kadastrale gegevens:
Gemeente Groningen I 4671. Perceeloppervlakte: 122 m2

Bouwjaar:
1901

Aanvaarding:
In overleg, kan spoedig.

Zekerheidsstelling bij verkoop:
Als zekerheidsstelling ter nakoming van de verplichtingen van koper, hanteert de verkoper een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, gestort op de derdenrekening van de notaris.

Bijzonderheden
– Het te behalen voordeel ten aanzien van de overdrachtsbelasting komt ten gunste van de verkoper.
– De uiterlijke transportdatum is 9 november 2023.
– Dit object wordt verkocht met een ouderdomsclausule, deze luidt als volgt:
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit hiervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte omschreven gebruik. Hierbij staat verkoper ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.

Milieu:
Er zijn geen milieubelastende omstandigheden bekend die het huidige gebruik zouden kunnen belemmeren. Indien een koper meer bekendheid wil over de bodemgesteldheid dient hij hier zelf meer onderzoek naar te verrichten.

Overig relevant:
Alle onderhandelingen/toezeggingen inzake dit object zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de verkoper.
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper kan zich niet beroepen op over- of ondermaat.