feature__part Groningen – Ypemaheerd 55a - Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Ypemaheerd 55a

9736 ME Groningen

Huurprijs € 920,- p/m.

Mooie winkel van ca. 87m2 aan het centrale plein van het winkelcentrum van de wijk Beijum in Groningen.

Objectinformatie
Parkeervoorziening:
Voldoende parkeergelegenheid aanwezig in de nabije omgeving.

Bereikbaarheid:
Het winkelcentrum is per auto goed te bereiken. Per openbaar vervoer is het object eveneens goed te bereiken, aangezien buslijn 4 zeer frequent rijdt tussen Groningen en Beijum.

Bestemming:
Bron: Gemeente Groningen. Bestemmingsplan: Beijum. Bestemming: Centrum. Een kandidaat huurder is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij het Loket Bouwen & Wonen van de gemeente Groningen.

Milieu:
Er zijn geen milieubelastende omstandigheden bekend die het gebruik als winkel zouden kunnen belemmeren.

Voorzieningen:
Kamerindeling, systeemplafond, inbouwarmaturen, pantry, toilet en verwarming.

Indeling:
Entree met winkelruimte, nader in te delen ruimte, pantry en toilet met portaal.

Servicekosten:
Niet van toepassing. Gas, water en elektra zijn op naam van huurder.

Bijzonderheden:
De gevel is ca. 8,3m1.

BTW:
21% BTW van toepassing

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ten bedrage van 3 maanden huur inclusief BTW.

Huurprijsaanpassing:
jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van CPI Alle Huishoudens (2015=100)

Soort huurovereenkomst:
Standaard model van de Raad voor Onroerende zaken september 2012.

Overig relevant:
Alle onderhandelingen/toezeggingen inzake dit object zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de verhuurder. Huurder kan zich niet beroepen op over en ondermaat.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.