feature__part Groningen – Dierenriemstraat 152 - Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Dierenriemstraat 152

9742 AK Groningen

Huurprijs € 28.500,- p/j.

Mooie winkel van ca. 95 m2 BVO met een winkeloppervlak van 87 m2 gelegen in Winkelcentrum Paddepoel in Groningen. De winkel is gelegen in het meest centrale gedeelte van het winkelcentrum. De locatie is nader aangegeven op de plattegrond van het winkelcentrum met nummer 55.

Openingstijden Winkelcentrum:
Maandag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Dinsdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Woensdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Donderdag van 08.00 uur tot 21.00 uur
Vrijdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.00 uur tot 20.00 uur
Zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Objectinformatie
Parkeervoorziening:
Voldoende parkeergelegenheid aanwezig op de parkeerplaats naast het winkelcentrum gelegen.

Bereikbaarheid:
De winkel is gelegen in het Winkelcentrum Paddepoel en is zowel met de auto als de bus goed te bereiken. Het winkelcentrum heeft meerdere entrees en de winkel is makkelijk te bereiken.

Bestemming:
Bron: Gemeente Groningen. Bestemmingsplan: Paddepoel Centrum. Bestemming: Centrum. Een kandidaat huurder is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij het Loket Bouwen & Wonen van de gemeente Groningen.

Milieu:
Er zijn geen milieubelastende omstandigheden bekend die het gebruik als winkel zouden kunnen belemmeren.

Voorzieningen:
Verhuurd wordt uitsluitend het casco. Huurder huurt in huidige staat. Deze staat is huurder genoegzaam bekend.

Servicekosten: €416,45 per maand voor kosten van de VvE. Deze kosten omvatten in algemene zin het in stand houden van een up-to-date winkelcentrum. Hieronder valt onder andere:
– Schoonmaak algemene ruimtes
– Onderhoud parkeerterrein
– Bewaking
– Onderhoud aankleding winkelcentrum
– Onderhoud sprinklerinstallaties.
Administratiekosten ad 5% van de hierboven genoemde leveringen en diensten.
Deze servicekosten worden jaarlijks aangepast aan de hand van de recente factuur vanuit de VvE.

Indeling:
Entree met showroom naar de winkelruimte, achter de winkelruimte is een opslagruimte met pantry, toilet en de achterdeur.
Voor meer duidelijkheid; zie plattegrond

Bijzonderheden:
De gevel is ca. 4,28 m1.

BTW:
21% BTW van toepassing. In deze aanbieding is het uitgangspunt een BTW belaste verhuur. Indien een huurder niet voldoet aan de voor BTW belaste verhuur gestelde eisen, dan zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Aanvaarding:
Direct

Contractvoorwaarden
Termijn:
In overleg. Uitgangspunt is 5+5 jaar

Optie periode:
In overleg, zie termijn.

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ten bedrage van 3 maanden huur inclusief BTW en eventuele servicekosten.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van CPI Alle Huishoudens (2015=100)

Soort huurovereenkomst:
Standaard model van de Raad voor Onroerende zaken september 2012.

Overig relevant:
Alle onderhandelingen/toezeggingen inzake dit object zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de verhuurder en eventueel vertrekkende huurder. Huurder kan zich niet beroepen op over en ondermaat.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.