feature__part Groningen – Gelkingestraat 16 - Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Gelkingestraat 16

9711 NC Groningen

Vraagprijs Prijs n.o.t.k

Aangeboden een uniek horeca-object van ca. 150 m2 in het uitgaansgedeelte van de stad Groningen voor zowel belegger als eindgebruiker!

Objectinformatie
Een horeca-object met twee verdiepingen van beide ca. 75 m2, gelegen in de Groninger binnenstad, dat leeg en ontruimd, vrij van huur en gebruik wordt opgeleverd en daarom over legio mogelijkheden beschikt. Door zijn ligging in het uitgaansgebied, met bekende exploitaties als “De Drie Gezusters”, “Palace Groningen” en “De Tapperij” op een steenworp afstand gelegen, kan deze locatie hierop een prima aanvulling zijn (vergunning om af te wijken voor nachthoreca van bestemming is wel vereist). Daarnaast zijn er ruime mogelijkheden voor zowel “natte” als “droge” horeca op het gebied van avond-exploitaties. Tot slot kan het een prima optie zijn om het object aan te kopen voor de verhuur. Met een leeg object kunt u in samenspraak met een huurder op eigen wijze de inrichting bepalen. Dat geeft extra flexibiliteit voor de uiteindelijke invulling van het object. In het verleden is het object in gebruik geweest als café.

Ligging: Gelegen in de Gelkingestraat te Groningen, op een steenworp afstand van de Grote Markt. De Gelkingestraat beschikt over een mooie mix tussen met name avond- en nachthoreca, gecombineerd met enkele bezorgconcepten en winkels. Groningen heeft de jongste bevolking van Nederland, waar men ruim een kwart van haar meer dan 200.000 inwoners kan bestempelen als student. Om deze reden is het vrijwel altijd druk en gezellig in de stad en is er veel horeca aanwezig. De straat wordt in de nabije toekomst omgeturnd door doorgaande fietsstraat, wat naar waarschijnlijkheid betekent dat de straat drukker zal worden.

Parkeervoorziening:
Verschillende parkeergarages aanwezig in de nabije omgeving.

Bereikbaarheid:
Het object is goed te bereiken. Zo zijn er voldoende parkeergarages voorhanden in de directe omgeving. De dichtstbijzijnde bushalte is gelegen aan het Gedempte Zuiderdiep op enkele honderden meters afstand. Hier stoppen vrijwel alle stadslijnen. De bevoorrading is ’s ochtends, op deze momenten kan er direct voor het object worden geparkeerd ten behoeve van deze bevoorrading.

Bestemming:
Bron: Gemeente Groningen. Bestemmingsplan: Binnenstad. Bestemming: Centrum-2, met aanduiding “horeca t/m cat. 3”. Een kandidaat koper is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij het Loket Bouwen & Wonen van de gemeente Groningen. Middels een afwijkingsprocedure is het mogelijk om de gemeente te vragen om naast de huidige bestemming ook “Horeca-4” aan te vragen, de gemeente Groningen beslist of deze aanvraag wordt gehonoreerd. Eventuele gehonoreerde aanvragen zijn enkel op persoonlijke titel. Verschillende buren hebben deze procedure in het verleden gevolgd.

Milieu:
Er zijn geen milieu belastende omstandigheden bekend die het gebruik als horeca zouden kunnen belemmeren. Koper is zelf verantwoordelijk dat hij voorafgaand aan de koop bekend is met de milieukundige staat van het onroerend goed. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid na verkoop.

Voorzieningen:
Het object is recent geheel gerenoveerd en kent daardoor een goede staat van onderhoud. Het object betreft een gemeentelijk monument.

Indeling:
Begane grond: Entree naar een ruime horeca ruimte met achterin een trap naar de eerste verdieping.

Eerste verdieping: Een hal met toegang tot de toiletten en een horeca ruimte. Vanuit deze ruimte is ook de pantry te bereiken.

Voor meer duidelijkheid: Zie plattegrond.

Omdat het object leeg en ontruimd wordt opgeleverd, is er veel flexibiliteit op het gebied van inrichting dat, eventueel in samenspraak met een huurder, naar eigen smaak kan worden ingevuld.

Bouwjaar:
1700

Kadastrale gegevens:
Groningen H 3119 (kadastrale grootte: 100 m2)

Bijzonderheden:
VVE: Niet van toepassing. Geen verdere bijzonderheden.

Aanvaarding:
In overleg, kan spoedig.

– Dit object wordt verkocht met een ouderdomsclausule, deze luidt als volgt:
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 300 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit hiervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte omschreven gebruik. Hierbij staat verkoper ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.

Zekerheidsstelling:
Als zekerheidsstelling ter nakoming van de verplichtingen van koper, hanteert de verkoper een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, gestort op de derdenrekening van de notaris.

Overig relevant:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Overige condities:
Alle onderhandelingen/toezeggingen inzake dit object zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de verkoper.