feature__part Groningen – Oude Boteringestraat 19 - Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Oude Boteringestraat 19

9712 GC Groningen

Vraagprijs € 1.345.000,- k.k.

Dit object is inmiddels verkocht. Mocht u interesse hebben in een vergelijkbaar object, dan kunt u contact opnemen met Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Aangeboden een ruime kantoorruimte/horecaruimte van ca. 785 m2 VVO, gemeten conform NEN 2580, verdeeld over 5 verdiepingen in het centrum van de stad Groningen. Het object, beter bekend als het Van Swinderen Huys, bestaat uit een souterrain van ca. 123 m2, begane grond van ca. 324 m2, eerste verdieping van ca. 227 m2, tweede verdieping van ca. 93 m2 en de derde verdieping van ca. 18 m2. Het in 1913 gebouwde Van Swinderen Huys is een unieke evenementen locatie voor zakelijke bijeenkomsten zoals congressen, workshops, vergaderingen, lezingen en borrels.

Het object betreft een gemeentelijk monument en beschikt over de daarbij behorende monumentale allure. Het object is in gebruik geweest als evenementen locatie van de Rijksuniversiteit Groningen. Naast deze functie behoort een kantoor tot de mogelijkheid.

Objectinformatie
Ligging: Gelegen aan de Oude Boteringestraat 19 in het centrum van Groningen. Vrijwel alle denkbare voorzieningen zijn in de directe omgeving aanwezig. De Grote Markt, Vismarkt en het populaire Noorderplantsoen zijn op loopafstand. De straat bestaat vooral uit zakelijke dienstverlening op de begane grond met woningen op de verdiepingen. Ook de Rijksuniversiteit Groningen is in de straat vertegenwoordigd. De straat valt onder het beschermd stadsgezicht en het object betreft een gemeentelijk monument.

Parkeervoorziening:
Voldoende parkeergelegenheid in de nabijgelegen parkeergarages.

Bereikbaarheid:
Het object is met de auto goed te bereiken, er zijn namelijk meerdere parkeergarages in de omgeving. Verder is het object goed te bereiken met het openbaar vervoer. Meerdere buslijnen bedienen de binnenstad van Groningen, vanwaar het object lopend goed bereikbaar is.

Bestemming:
De huidige erfpachtbestemming, op basis van gegevens van de gemeente Groningen, is sociëteit, media-brasserie, restaurant, perscentrum, kantoor en vergaderruimte.
Een kandidaat-koper is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie is hierover te verkrijgen bij het Loket Bouwen & Wonen van de gemeente Groningen. Adres: Harm Buiterplein 1, 9723 ZR Groningen

Milieu:
Er zijn geen milieu belastende omstandigheden bekend die het gebruik als kantoorruimte/horeca zouden kunnen belemmeren. Koper is zelf verantwoordelijk dat hij voorafgaand aan de koop bekend is met de milieukundige staat van het onroerend goed. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid na verkoop.

Voorzieningen:
Horecakeuken met spoelkeuken en goederenlift, twee bars, meerdere toiletruimtes en Cv-ketel met radiatoren.

Recent uitgevoerd groot onderhoud:
– Systeem verbetering koeling van de luchtbehandelingskast (2020)
– Stuken wanden kelder (2019)
– Vervangen plat dak (2017)

Indeling:
Souterrain:
In het souterrain is een horecakeuken, een spoelkeuken, drie opslagruimtes, een technische ruimte en zijn meerdere toiletten aanwezig.

Begane grond:
Entree naar de hal, vanuit hier is toegang tot het trappenhuis, de brasserie, de bar, de patio, de garderobe en de Glazen Zaal. Achter de Glazen Zaal is een bibliotheek, een technische ruimte en,- een toilet gevestigd en er is toegang tot de buitenruimte. De buitenruimte is omringd door een hek.

1e verdieping:
Op de eerste verdieping is een overloop, een bar, een clublounge, een serre, een balkon, twee technische ruimten en zijn er meerdere ruimten en toiletten aanwezig.

2e verdieping:
Op de tweede verdieping is de bestuurskamer, de vergaderzaal, een toilet, een technische ruimte, een berging en het bordes aanwezig.

3e verdieping:
De derde verdieping bestaat uit een technische ruimte.

Voor meer duidelijkheid is een plattegrond toegevoegd.

Bijzonderheden:
– Erfpacht
Het object staat op erfpachtgrond die tot 4 juli 2041 is afgekocht. De erfpachtgrond is van de gemeente Groningen en is eeuwigdurend. Hoeveel de toekomstige jaarlijkse canon zal bedragen is niet bekend en afhankelijk van meerdere factoren.

– Voorbehoud verkoper
Indien de erfpachter voornemens is zijn recht van erfpacht te vervreemden, is hij verplicht van dit voornemen schriftelijk mededeling te doen aan burgemeester en wethouders.
Onder vervreemding van het recht van erfpacht in dit artikel wordt verstaan de gehele of gedeeltelijke overdracht van het recht van erfpacht en scheiding van het recht van erfpacht tussen gezamenlijk rechthebbenden. Verkoper verkoopt onder voorbehoud van het verkrijgen van definitieve goedkeuring voor vervreemding, door burgemeester en wethouders en college van bestuur van de RUG.

– Dit object wordt verkocht met een ouderdomsclausule, deze luidt als volgt:
Koper verklaart ermee bekend te zijn, dat de onroerende zaak meer dan 100 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe panden. Tenzij de verkoper de kwaliteit hiervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor de funderingen, de vloeren, de leidingen, voor de elektriciteit, water en gas, de riolering en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam etc.). Bouwkundige kwaliteits-gebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in artikel 5.3 van de koopakte omschreven gebruik. Hierbij staat verkoper ervoor in dat hij aan koper alle inlichtingen/feiten heeft verschaft die verkoper in het kader van de mededelingsplicht aan koper behoort over te brengen, met dien verstande dat inlichtingen/ feiten die aan koper bekend of kenbaar zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst niet door verkoper behoeven te worden verstrekt.

Zekerheden:
Als zekerheidsstelling ter nakoming van de verplichtingen van koper, hanteert de verkoper een waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom, gestort op de derdenrekening van de notaris. Dit dient te gebeuren uiterlijk 21 dagen na datum overeenstemming.

Aanvaarding:
Per 1 augustus 2023.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Groningen Sectie: G Nummer 3868
Perceeloppervlakte: 537 m2

Energielabel:
De verplichting voor een energielabel bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale -en gemeentelijke monumenten.

Bezichtigingen:
Om het object te bezichtigen zijn de volgende kijkmomenten gepland:
– dinsdag 4 april : 10:00 – 12:00 uur
– dinsdag 11 april: 13:30 – 15:30 uur
– vrijdag 21 april : 10:00 – 12:00 uur

Overige relevante zaken:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Alle onderhandelingen/toezeggingen inzake dit object zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de verkoper.