feature__part Groningen – Zuiderkuipen 1 - Boomgaardt bedrijfsmakelaars

Zuiderkuipen 1

9711 HR Groningen

Huurprijs € 795,- p/m.

Zelfstandige kantoorruimte van ca. 40 m2 aan de rand van het centrum, langs de looproute tussen centrum en Westerhaven / Minerva College.

Objectinformatie
Parkeervoorziening:
Betaald parkeren aan de openbare weg en er zijn meerdere parkeergarages in de nabije omgeving.

Bestemming:
Een kandidaat huurder is zelf verantwoordelijk dat haar voorgenomen gebruik in overeenstemming is met het vigerende bestemmingsplan. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de dienst RO/EZ van de gemeente Groningen.

Milieu:
Er zijn geen milieubelastende omstandigheden bekend die het gebruik als kantoor kunnen belemmeren.

Voorzieningen:
CV verwarming met radiatoren, pantry en toilet met fontein.

Indeling:
Direct toegang tot de kantoorruimte, aan de achterzijde een gang met daaraan een pantry en aansluitend het toilet.

Energie:
Huurder neemt contracten voor gas, water en elektra op eigen naam.

BTW:
21% BTW van toepassing. In deze aanbieding is het uitgangspunt een BTW belaste verhuur. Indien een huurder niet voldoet aan de voor BTW belaste verhuur gestelde eisen, dan zal de huurprijs met een nader te bepalen bedrag worden verhoogd.

Aanvaarding:
Per direct

Contractvoorwaarden
Termijn:
In overleg, minstens 2 jaar

Optie periode:
In overleg

Zekerheidstelling:
Bankgarantie of waarborgsom ten bedrage van 3 maanden huur inclusief BTW en eventuele servicekosten.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum op basis van CPI Alle Huishoudens (2015=100)

Soort huurovereenkomst:
Standaard model van de Raad voor Onroerende zaken juli 2015

Overig relevant:
Alle onderhandelingen/toezeggingen inzake dit object zijn onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de directie van de Christelijke Woningstichting Patrimonium. Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.